Caret

Windows - Outlook 2010


Stap 1 Image1
 • Ga in het menu van Outlook 2010 via 'Bestand' (File) naar 'Info' (Info) en klik op 'Account toevoegen' (Add Account) om een nieuw account aan te maken.

Stap 2 Image2
 • Selecteer de optie 'Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren' (Manually configure server settings or additional server types).
 • Klik op de knop 'Volgende >' (Next >).

Stap 3 Image3
 • Zorg dat de optie 'Internet e-mail' (Internet E-mail) geselecteerd is en klik op de knop 'Volgende >' (Next >).

Stap 4 Image4
 • Vul bij het veld 'Naam' (Your Name) uw eigen naam in.
 • Bij 'E-mailadres' (E-mail Address) vult u uw e-mailadres in.
 • Bij het uitklapmenu 'Type account' (Account Type) kiest u: IMAP of POP
 • Bij 'Server voor inkomende e-mail' (Incoming mail server) moet staan: imap.caret.net of pop.caret.net
 • Bij 'Server voor uitgaande e-mail (SMTP)' (Outgoing mail server (SMTP)) moet staan: smtp.caret.net
 • Vul bij 'Gebruikersnaam' (User Name) uw loginnaam in.
 • Bij het veld 'Wachtwoord' (Password) geeft u het wachtwoord op dat bij uw loginnaam hoort.
 • Vink de optie 'Wachtwoord onthouden' (Remember password) aan als u niet elke keer uw wachtwoord wilt opgeven wanneer u Outlook 2010 start.
 • De optie 'Accountinstellingen testen door op de knop Volgende te klikken' (Test account settings by clicking the Next button) kunt u uitschakelen.

Stap 5 Image5
 • Klik op de knop 'Meer instellingen...' (More Settings...). En klik vervolgens op de tab 'Server voor uitgaande e-mail' (Outgoing Server).
 • Vink de volgende optie aan: 'Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist' (My outgoing server (SMTP) requires authentication)
 • De volgende optie moet geselecteerd zijn: 'Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende e-mail' (Use same settings as my incoming mail server).

Stap 6 Image6
 • Klik op de tab 'Geavanceerd' (Advanced).
 • Verander het getal bij 'Inkomende e-mail (IMAP)' (Incoming server (IMAP)) naar: 143 of indien uw POP gebruikt naar 110.
 • Vink de volgende optie uit: 'Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)' (This server requires an encrypted connection (SSL)).
 • Verander het getal bij 'Uitgaande e-mail (SMTP)' (Outgoing server (SMTP)) naar: 2525
 • Vink de volgende optie uit: 'Voor deze server is een versleutelde verbinding vereist (SSL)' (This server requires an encrypted connection (SSL)).
 • Klik op de knop 'OK'.
 • U bent terug bij een eerder venster, klik hier op de knop 'Volgende >' (Next >).

Stap 7 Image7
 • Klik op de knop 'Voltooien' (Finish) om het aanmaken van het e-mail account af te ronden. U bent terug bij een eerder venster, klik op de knop 'Sluiten' (Close) om terug te keren naar het hoofdvenster van Outlook 2010.

Uw E-mail account is geconfigureerd.
Scroll to the top